งาน Part Time 2556 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร ม.6-ปริญญาตรีขึ้นไป กว่า 55 อัตรา


ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร ม.6-ปริญญาตรีขึ้นไป กว่า 55 อัตรา

 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ

สนใจงาน Part Time 2556 อ่านด้านล่าง


งาน Part Time 2556 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร ม.6-ปริญญาตรีขึ้นไป กว่า 55 อัตรา

 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ทางการตลาดในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 2-3 ปี และดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้าแผนกอย่างน้อย 1 ปี 
 2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 - มีประสบการณ์ด้านบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินกับการวางระบบงาน
 3. พนักงาน Part Time
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
 - สนใจข่าวสาร รักการอ่าน
 - ใช้ Program คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 4. โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรือระบบ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านหนังสือ 2 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในงานขายไม่น้อยกว่า 3 ปี ในธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค หรือธุรกิจ
 6. หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า 1 อัตรา
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 - มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานคลังสินค้า จัดส่งสินค้าจากธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 5 ปี
 7. ช่างซ่อมบำรุง 3 อัตรา
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปวช., ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
 - มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภค อย่างน้อย 1 ปี
 8. พนักงานจัดส่ง 3 อัตรา
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิม.3, ม.6 ปวช.
 9. พนักงานคลังสินค้า 5 อัตรา
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิม.6, ปวช., ปวส.
 - มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้าจากธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 1 ปี
 10. พนักงานแคชเชียร์ 5 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิม.6, ปวช.,ปวส.
 - มีประสบการณ์ในงานแคชเชียร์จากวงการหนังสือ หรือธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. พนักงาน ขายหนังสือ ประจำกทม.และสาขาต่างจังหวัด (นครราชสีมา/ชลบุรี) 20 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 - มีประสบการณ์ในวงการการศึกษา หรืองานหนังสือหรือธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 1 ปี
 12. พนักงานธุรการ ประจำกทม.และสาขาต่างจังหวัด (นครราชสีมา / ชลบุรี) 5 อัตรา
 - เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 - มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจและผ่านงานจัดซื้อ-จัดจ้าง อย่างน้อย 1 ปี
 13. พนักงานบัญชี 5 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 - มีประสบการณ์ในงานบัญชีจากธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 1 ปี
 14. หัวหน้าแผนกธุรการ 1 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือส่งจดหมายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แจ้งรายละเอียด ประสบการณ์การทำงาน พร้อมประวัติให้ชัดเจนตามตำแหน่งที่สมัครและอัตราเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมด้วยสำเนาหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ รด.3 ปีใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) รูปถ่ายขนาด นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ส่งมาที่แผนกบุคคล ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซ.จุฬาลงกรณ์ 64 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม.10330 Tel.0 2218 7006, 0 2218 7008, 0 2256 4433
 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลา 1 เดือน

งานอื่นๆที่น่าสนใจ:

บอกต่อให้เพื่อนรู้ :

+ ความคิดเห็น + 1 ความคิดเห็น

28 กรกฎาคม 2556 02:54

สนใจสมัครทำพาร์ทไทม์ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค - 14 ส.ค 56 เบอร์ติดต่อ 089-7097689 ชื่อโสภา ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น